Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  счетчик посещений
 Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Банк передового педагогічного досвіду

 

2016/2017 навчальний рік

 

1. Учитель інформатики - НіколаєнкоА.В.

Рівень узагальнення – шкільний, районний (II місце).

Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей та формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики з використанням ІКТ».

Провідна наукова ідея досвіду: виявити і розвинути творчі здібності учнів; долучити школярів до різноманітної творчої діяльності з виходом на конкретний продукт: документ, графічний об'єкт, презентація, проект та інше; впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес і у позакласну діяльність учнів; виховати суспільно активну творчу особистість.

Мета досвіду: підвищення рівня інформаційно-комунікативної та навчально-пізнавальної компетентностей учнів, здатних адаптуватися до швидко мінливого світу.

Виходячи з поставленої мети, у роботі передбачено розв’язання конкретних завдань:

а)  підвищення мотивації до вивчення інформатики.

б)  формування інформаційно-комунікаційної грамотності: умінь самостійно шукати, збирати, аналізувати, оцінювати, організовувати, представляти, передавати інформацію, моделювати і проектувати об'єкти і процеси, кваліфіковано використовуючи доступні сучасні засоби інформаційних та комунікаційних технологій.

в)  удосконалення технічних знань і навичок: вміння відсканувати документ, перетворити його з зображення в текст, внести задані виправлення, роздрукувати; створити і обробити графічні об'єкти, кросворди в середовищі Excel; мультимедійні презентації, практичне спрямування яких, підготовка до активного соціального життя у майбутньому.

г) виховання значущих загальнолюдських цінностей (соціальне партнерство, толерантність, діалог); почуття відповідальності за свою країну; самодисципліни; здатності до методичної роботи та самоорганізації.

д) розвиток дослідницьких і творчих здібностей особистості.

 

2. Учитель біології – Подолинна А.Г.

Рівень узагальнення – шкільний, районний.

Тема досвіду: «Активізація навчально-пізнавальної та творчої діяльності учнів у процесі формування ключових компетентностей  на уроках біології».

Провідна наукова ідея досвіду: використання сучасних методів навчання з метою запровадження Нового державного стандарту загальної середньої освіти.

Мета досвіду: застосування різноманітних форм, методів і прийомів для активізації навчально-пізнавальної та творчої діяльності учнів, створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня, а також формування ключових компетентностей дитини на уроках біології.

Виходячи з поставленої мети, у роботі передбачено розв’язання конкретних завдань:

а) розробити ефективні прийоми та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

б) використовувати різні типи уроків, методи та прийоми для вироблення стійкого інтересу до вивчення біології;

в) формувати вміння добувати та критично переробляти інформацію, одержану з різних джерел та застосовувати її на практиці;

г) розвивати у дітей логічне та креативне мислення, а також  здатності самостійно навчатися;

д) долати певні труднощі в навчальній діяльності та будувати творчий процес шляхом співробітництва.

 

2015/2016 навчальний рік

 

1. Учитель англійської мови - Бекетова Ю.М.

Рівень узагальнення – шкільний, районний.

Тема досвіду: «Особливості монологічного мовлення в дітей середнього шкільного віку».

Провідна наукова ідея досвіду: використання сучасних методів навчання з метою запровадження Нового державного стандарту загальної середньої освіти.

Мета досвіду: забезпечити розвиток особистісних якостей школярів та розкриття їх творчого потенціалу шляхом упровадження сучасних методів навчання на уроках, що сприяє підвищенню ефективності використання навчального часу та поєднанню різних видів сприймання інформації. Виходячи з поставленої мети, у роботі передбачено розв’язання конкретних завдань:

а) формування предметної і загальної компетентності;

б) формування змісту гуманітарних знань;

в) урахування нового смислового наповнення відповідно до запитів суспільства у контексті сучасної системи освіти;

г) створення навчального матеріалу відповідно до алгоритму розв’язування проблемних завдань різних типів;

д) випробування ефективності розроблених методик та засобів навчання.

 

2. Класний керівник 7-А класу - Рибальченко І.М.

Рівень узагальнення – шкільний, районний (I місце).

Тема досвіду: «Впровадження елементів інноваційних технологій у формуванні всебічно розвинутої особистості учня».

Провідна ідея досвіду виховної роботи з учнями збігається з презентаційним твердженням англійського філософа Едмунда Берка: «Людина народжена не для того, щоб бути весь час щасливою – це не можливо. Вона народжена, щоб бути Людиною. Потрібно вступати в життя так, як ідуть в бій: хоробро і підготовлено».

Головні принципи, досвіду: всебічне вивчення дітей, діагностику і проектування становлення особистості кожного з них, здійснення індивідуального підходу на основі вивчення дітей шляхом створення можливостей для самовиховання та самореалізації кожної дитини, розвиток національної свідомості, формування умінь і навичок громадянської поведінки, розвиток пізнавальних і творчих сил через основну діяльність учнів – навчання, згуртування учнівського колективу, як засобу забезпечення умов для самоствердження і самовираження особистості, що формується, координація діяльності вчителів, які працюють в даному класі з метою досягнення єдності у створенні простору для самореалізації та всебічного розвитку кожної дитини, координація взаємодії школи із сім’єю, громадськістю у створенні умов для зацікавленого впливу дитини на навколишнє життя, допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються: Персоніфіковане виховання, проектні технології, колективні творчі справи, ігрові технології, технології співробітництва.