Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  счетчик посещений
 ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Відомості про приміщення та матеріальну базу

Назва показника


 ряд-
 ка

Усьо-
 го

Назва показника


 ряд-
 ка

Усьо-
 го

А

Б

1

А

Б

1

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

4990

Каналізація

33

1

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

Кількість філій опорних закладів, які мають
 каналізацію

34

-

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
 (включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

30

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

35

1

Кількість філій опорних закладів, які мають
 їдальню або буфет з гарячим харчуванням

36

-

Їх площа (кв.м)

05

1417

Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06

3

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.

37

80

   у тому числі у філіях опорних закладів

38

-

Фізики

07

1

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

-

   у них обладнано робочих місць

08

32

   у тому числі у філіях опорних закладів

40

-

Хімії

09

1

Пандуси та поручні

41

-

   у них обладнано робочих місць

10

36

Ліфти (підйомники)

42

-

Біології

11

1

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
 з інвалідністю

43

-

   у них обладнано робочих місць

12

36

Географії

13

1

Кількість таких кімнат, од.

44

-

Української мови і літератури

14

2

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

4

Інших мов і літератур національних меншин

15

1

До якого поверху є безперешкодний доступ
 дітей з інвалідністю

46

1

Іноземної мови

16

4

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

17

-

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
 та інтернатне відділення, де навчаються учні)

47

1

Основ інформатики й обчислювальної техніки

18

1

у
 них:

встановлено комп’ютерних класів

19

1

   з них:
 потребують капітального ремонту

48

-

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

10

Кількість майстерень, од.

21

2

перебувають в аварійному стані

49

-

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
 Фізкультурна зала

22

1

Кількість учнів, які проживають на відстані більше
 3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

50

-

Басейн

23

1

   у тому числі:
    учнів, для яких організовано підвезення, осіб

51

-

Навчально-дослідна ділянка (арів)

24

-

Підсобне господарство

25

-

з
 них

шкільним автобусом

52

-

Опалення (1 – центральне або власна котельня,
 2 – пічне)

26

1

   учнів з особливими освітніми потребами

53

-

   учнів, які проживають в школі-інтернаті

54

-

Кількість філій опорних закладів, які мають:
    центральне опалення або власну котельню

27

-

   учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

-

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56

27338

   пічне опалення

28

-

Водогін

29

1

   у тому числі підручників, усього

57

14639

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

-

     з них для:

 

 

З рядка 29 – з гарячою водою

31

-

       1-4 класів

58

3573

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
 гарячою водою

32

-

       5-9 класів

59

8254

       10-11(12) класів

60

2812

 

 

 

ХІІІ. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

Назва показника


 ряд-
 ка

Усьо-
 го

Назва показника


 ряд-
 ка

Усьо-
 го

А

Б

1

А

Б

1

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

01

28

Кількість фотоапаратів, од.

32

1

з
 них:

придбано за кошти бюджету

02

22

   з них цифрових

33

1

не працюють

03

-

Кількість відеокамер, од.

34

-

термін придбання становить понад 5 років

04

25

   з них цифрових

35

-

використовуються в управлінсько-господар-
 ській діяльності

05

8

Кількість верстатів з числовим програмним
 управлінням, усього, од.

36

-

підключено до Інтернету

06

27

З
 них:

лазерних

37

-

підключено до Wi-Fi

07

-

гравіювальних

38

-

з операційною системою:
 родина Microsoft Windows

08

28

лазерно-гравіювальних

39

-

фрезерних

40

-

UNIX/Linux-подібні ОС

09

-

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м

41

3900

родина Mac OS X

10

-

Наявність (1 – так, 0 – ні):
 окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
 освітньому процесі

42

1

хмарні операційні системи

11

-

Крім
 того,
 кіль-
 кість,
 од

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

12

5

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

13

-

окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
 персоналу

43

1

   з них:
 Android

14

-

єдиного Wi-Fi

44

-

Windows

15

-

Технологія, за якою
 надається ШСД
 (наявність:
 1 - так, 0 - ні)

xDSL

45

-

iOS

16

-

FTTx

46

-

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

17

1

DOCSIS

47

-

З
 них:

проектор та інтерактивна дошка

18

1

інші

48

1

проектор з інтерактивним модулем

19

-

Технологія, за якою
 надається бездротовий
 доступ до Інтернету (наяв-
 ність:1 - так, 0 - ні)

2G

49

-

інтерактивний дисплей

20

-

3G

50

-

Кількість класів із засобами візуалізації (без
 інтерактиву)

21

17

CDMA

52

-

інші

53

-

З
 них:

з проектором

22

-

Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
 (наявність: 1 - так, 0 - ні)
      до 10 Мбіт/с

54

-

з телевізором

23

17

інші

24

-

Кількість серверів

25

-

     від 10 до 30 Мбіт/с

55

-

Кількість принтерів, усього, од.

26

15

     від 30 до 100 Мбіт/с

56

1

   у тому числі 3D

27

-

     100 і більше Мбіт/с

57

-

     з них закритого типу

28

-

Бездротовий доступ до Інтернет
 (наявність: 1 – так, 0 – ні)

 

 

тип
 пластику
 для друку
 (наявність
 1 – так
 0 - ні)

ABS

29

-

PLA

30

-

     до 10 Мбіт/с

58

-

гума

31

-

     від 10 до 30 Мбіт/с

59

-

     від 30 до 100 Мбіт/с

60

-

     100 і більше Мбіт/с

61

-

 

 

ХІV. Відомості про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання

Назва показника


 ряд-
 ка

Усьо-
 го

Назва показника


 ряд-
 ка

Усьо-
 го

А

Б

1

А

Б

1

Чи є в закладі (наявність: 1 - так, 0 - ні)
 Засоби загального призначення
    Кількість комп’ютерних програм навчального
    призначення, од.

01

-

   Моделі площинні друковані

17

-

   Альбоми для рельєфного малювання

18

-

   Вимірювальні прилади та пристосування (з 
    рельєфними позначками, шкалою, 
    зі звуковою сигналізацією)

19

-

   Моделі площинні, об’ємні, муляжі для оволодіння 
    механізмом письма

02

-

   Збільшувачі текстів

20

-

   Розвиваючі ігри для м’язового тренування рук

03

-


 Медичне обладнання
    Ваги медичні для визначення маси тіла

21

1

   Моделі площинні друковані для розвитку слухового
    відчуття, оволодіння механізмом письма

04

-

 

 

 

 

 

 

   Моделі звукові та інтерактивні

05

-


    Медична лампа

22

-

Обладнання для дітей з тяжкими порушеннями
 мовлення
    Дзеркало логопедичне для дітей з порушенням
    вимови

06

-


    Фізіотерапевтична кушетка

23

-


    Стілець фізіотерапевтичний

24

-

   Мовленнєвий тренажер «Полiфонатор» або
    еквівалент

07

-


    Медичний інструментарій для невідкладної
    допомоги

25

1

   Комплекти інструментів для постановки звуків

08

-

Обладнання для дітей з порушеннями 
 опорно-рухового апарату
    Стіл для дітей з порушеннями опорно- 
    рухового апарату

09

-

   Тонометр механічний для вимірювання 
    артеріального тиску

26

1

   Стетоскоп для обстеження шумів внутрішніх 
    органів

27

1

   Масажний стіл для оздоровчих процедур

10

-

   Апарат ультрависокочастотний (УВЧ)

28

-

Обладнання для дітей з порушеннями слуху 
    Корекційні засоби навчання

11

-

   Іонізатор-ароматизатор для очищення 
    повітря

29

-

   Обладнання колективного користування

12

-

Обладнання для кабінету психологічної
 реабілітації 
    Обладнання сенсорної кімнати

30

-

Обладнання для дітей з порушеннями зору 
    Обладнання колективного та індивідуального 
    призначення

13

-

   Обладнання індивідуального користування

14

-

Обладнання для кабінету лікувальної 
 фізкультури, спортивного та ігрового 
 призначення 
    Лікувально-оздоровче обладнання

31

-

   Орієнтаційні та побутові прилади

15

-

Медичне обладнання

16

-

Корекційні засоби навчання для дітей із сенсор- 
 ними порушеннями (зі зниженим зором та сліпих)

 

 

   Дидактичні та розвиваючі ігри

32

-