Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  счетчик посещений
 

План виховної роботи

 

 

ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

I-III СТУПЕНІВ № 5 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2017/2018 навчальний рік

 

Основні напрями виховання сплановані відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа МОН 1/9-413 від 27.07.17 року «Про деякі питання щодо організаціївиховної роботи у навчальних закладаху 2017/2018 навчальному році, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641.

Тема виховної роботи: «Виховання особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні, загальнолюдські та національні цінності».

Головна мета: Сприяти формуванню духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин-патріот, сім'янин, професіонал.

 

Основні напрямки роботи на 2017/2018 навчальний рік:

 

1. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.
2. Виховання духовної культури особистості.
3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки.
4. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
5. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.
6. Збагачення народних традицій, звичаїв.
7. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.
8. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.
9. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.
10. Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою.
11. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.
12. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
13. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.
14. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, а також дітей внутрішньо переміщених осіб. 
15. Зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.
16. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через учнівський парламент.
17. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

 

Перший тематичний період (вересеньгрудень) «Життя людини – найважливіша цінність»

 

Другий тематичний період (січень — травень)

 «Я громадянин, я-патріот, я-вихованець своєї школи!»

 

Завдання:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

6. Виховання любові до рідного краю.

7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

 

Виховні досягнення:

 

1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

·        усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

·        адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

·        знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

2. Сформованість життєвих компетенцій:

·        мої духовні закони;

розуміння та реалізація «Я-концепції»собистості;

·        імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

·        уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

·        навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

·        особиста культура здоров'я;

·        «Ні!» шкідливим звичкам.

 

1.     Ціннісне ставлення до себе

Фізичне виховання. Заходи з охорони життя та здоров’я учнів.

 

№ з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Єдиний урок з безпеки дорожнього руху

01.09.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-22.12.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Місячник безпеки дорожнього руху: «Увага! Діти на дорозі». Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - транспортного травматизму. Виставка малюнків та плакатів : «Ми – пішоходи!»

20.08. – 20.09.2017 04.09.-20.09.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Шпракій Т.М. педагог-організатор

 
 

День фізичної культури та спорту

09.09.2017

1-11 класи

Макухіна А.М., Дядюк Ю.М, Шимчук Я.М.,Чумак О.Ю.,  учителі фізичної культури, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень протипожежної безпеки (за окремим планом )

16.10.-20.10. 2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, Подолинна А.Г., учитель предмета «Основи здоровя»

 
 

Заходи до Дня захисника України

13.10.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Шпаркій Т.М. педагог-організатор

 
 

Турнір з шахів

Жовтень 2017

5–11 класи

Макухіна А.М., Дядюк Ю.М, Шимчук Я.М.,Чумак О.Ю.,  учителі фізичної культури, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

06.11.-10.11.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень безпеки дорожнього руху

13.11-17.11.2017

1-11

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень «За здоровий спосіб життя».Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу» Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!»; Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» ; Години спілкування «Знати, щоб жити!» Відеолекторій „СНІД - невиліковна хвороба” Години спілкування: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»

20.11.-24.11.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, трофимець О.С., соціальний педагог

 
 

Година спілкування «Культура харчування»

23.11.2017

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, медична сестра школи Глущенко В.В., класні керівники 1-11 класів

 

ІІ семестр

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

15.01.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Єдиний урок з безпеки дорожнього руху

23.03.2018 25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки)

15.01.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Конкурс знавців правил дорожнього руху. Юні помічники інспекторів дорожнього руху (конкурс класних команд ЮІР)

22.02.2018

6-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Конкурс знавців пожежної безпеки. Юні пожежні (конкурс класних команд)

01.03.2018

9-1 класи1

Макухіна А.М., Дядюк Ю.М, Шимчук Я.М.,Чумак О.Ю.,  учителі фізичної культури, класні керівники 1-11 класів

 
 

Всесвітній День здоров’я. Веселі старти

13.04.2018

1-8 класи

Макухіна А.М., Дядюк Ю.М, Шимчук Я.М.,Чумак О.Ю.,  учителі фізичної культури, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

16.04.-20.04.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

День безпеки дорожнього руху в рамках тижня безпеки дорожнього руху

14.05.2018 14.05-18.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Бесіда з учнями про небезпеку купання у водоймах

24.05.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Дні безпеки учнів. Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки.

23.03.2018 25.05.2018

1-11 класи

Класні керівники 1-11 класів, учителі фізичної культури

 
 

Екскурсія на пожежну виставку, спортивні секції, спортивні школи

15.01.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

15.01.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Ірзаєва О.В., Глущенко В.В.

 
 

Єдиний урок з Правил дорожнього руху

23.03.2018 25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Рибальченко І.М.

 
 

Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки)

15.01.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Рибальченко І.М.

 
 

Конкурс знавців правил дорожнього руху. Юні помічники інспекторів дорожнього руху (конкурс класних команд ЮІР)

22.02.2018

6-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Конкурс знавців пожежної безпеки. Юні пожежні (конкурс класних команд)

01.03.2018

9-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Всесвітній День здоров’я. Веселі старти

13.04.2018

1-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

16.04.-20.04.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

 

2.     Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Морально-етичне виховання

№ з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про вико­нання

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-29.12.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Школа лідера «Віра у себе», «Шлях до самореалізації, або як стати особистістю»

11.10.2017 20.12.2016

5-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 5-11 класів, лідерищкільного самоврядування

 
 

Тиждень малюків

листпад

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Виховні години: «Що означає бути вихованим?» , «Дбай про інших» , «Як навчитись стримуватись?» , «Твої норми поведінки»

вересень жовтень листопад грудень

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Міжнародний день громадян похилого віку

01.10.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Посвята у першокласники

Травень 2018

1 класи

Класні керівники 1-х класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва

 
 

Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

18.11.2017 року

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, соціальний педагог

 
 

Міжнародний день інвалідів

03.12.2017 року

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 6-8 класів

 
 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14.12.2017 року

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

II семестр

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у програмі

15.01.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Подорож в королівство ввічливості,, Ввічливим і чемним будь , про культуру не забудь”

09.02.2018

10-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 10-11 класів

 
 

Година спілкування : «Толерантна особистість»

березень

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Свято книги,, Нам без книг ніяк не можна ” (День книги)

13.04.2018

1 – 4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 

 

3.     Ціннісне ставлення до праці

Трудове виховання

№ з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про вико­нання

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-29.12.2017

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Участь в акції «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання, впорядкування шкільної території)

18.09.-10.11.2017

1 -5 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-5 класів

 
 

Трудові десанти “Хай сяє школа рідна чистотою”

01.09.-29.12.2017

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Проект «Професії наших батьків»

03.11.2017

6 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 6-11 класів

 
 

Профорієнтаційна робота із залученням представникі училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятосі

01.09.-29.12.2017

1 -4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Акція “Книжкова лікарня”

11.12 – 15.12.2017

1 -4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 

ІІ семестр

 

Профорієнтаційна робота із залученням представникі училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятосі

15.01.-25.05.2018

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Екскурсії на підприємства

15.01.-25.05.2018

9 , 11 класи

Класні керівники 9, 11 класів, Звєрева Р.В., практичний психолог

 
 

Психологічні заходи з профорієнтації учнів. Тестування, анкетування

До 30.03.2018

1 -4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Конкурс презентацій «Моя майбутні професія»

16.03.2018

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виставка малюнків «Професія моїх батьків»

16.03.2018

5 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 5-11 класів

 
 

Профорієнтаційна робота із залученням представникі училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятосі

15.01.-25.05.2018

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

4.     Ціннісне ставлення до природи

Екологічне виховання

№ з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Проведення екскурсій до парку, лісопарку, «Зазирни в природу нашого краю”»

23.10-29.10.2017

1 - 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені»

22.09.2017

1 -5 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-5 класів

 
 

Виховний захід з використанням сучасних інформаційних технологій «Будьмо друзями природи“»

жовтень

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Конкурс екологічних плакатів: «Збережемо цей неповторний світ!»

30.11.2017

7-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 7-8 класів

 
 

Виставка малюнків «Птахи нашої місцевості»

30.11.2017

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Акція «Допоможи птахам взимку».

До 01.12. 2017

1 - 6 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-6 класів

 
 

Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

25.12.-29.12.2017

1 -9 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-9 класів

 
 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-29.12.2017

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

ІІ семестр

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

15.01.-25.05.2018

1 -11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

 

 

Краєзнавчий конкурс презентацій «Дива Харкова»

26.01.2018

9-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 7-8 класів

 

 

 

Фотовиставка «Дива природи Харківщини»

26.01.2018

9-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

 

 

Акція «Вирости матусі квітку»

До 07.03.2018

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 

 

 

Екологічний ранок «Збережемо природу!» присвячена Дню Землі

14.04.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

 

 

Заходи до 32-ї річниці аварії на ЧАЕС.(За окремим планом).Години спілкування «Дзвони Чорнобиля»

26.04.2018

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 

 

 

Двомісячник «Зелена весна»

До 25.05.2018

5-6 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 5-6 класів

 

 

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

15.01.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

 

                 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Художньо-естетичне виховання

№ з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-29.12.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

01.09.-29.12.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Свято Першого дзвоника

01.09.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва

 
 

Позакласний захід: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» до Міжнародного днямузики

до 29.09.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Святковий концерт до Дня працівника освіти

06.10.2017

11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 11 класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва

 
 

Виставка дитячих малюнків «Чарівні фарби» до Дня художника

09.10.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Шкуротянова М.П., учитель образотворчого мистецтва

 
 

Проект «Мистецькими стежками рідного краю»

09.10.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва Шкуротянова М.П., учитель образотворчого мистецтва

 
 

Виставка стіннівок «Свято наближається»

До 29.12.2017

6-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 6-8 класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва Шкуротянова М.П., учитель образотворчого мистецтва

 
 

Новорічні свята:

  • «Свято до дня Святого Миколая

· «Новорічне диво» (новорічний ранок для учнів початкової школи); · «Новорчна казка» · «Новорічні мрії» (музично-театральна новорічна мініатюра)

19.12.2016 До 29.12.2017 28.12.-29.12.2017

9-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 9-11 класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва Шкуротянова М.П., учитель образотворчого мистецтва

 
 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-29.12.2017

1-4  класи

Амеліна В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

01.09.-29.12.2017

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів, Чуприна В.В., учитель музичного мистецтва

 
 

II семестр

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

15.01.-25.05.2018

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

 Виховні години «Земля народжує людину» до Міжнародного дня рідної мови.

21.02.2018

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Проект «Ми Українці»

Листопад-грудень

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Свято культур різних народів

Січень

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Святковий концерт до 8 Березня

07.03.2018

1  - 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, учителі української мови  та літератури

 
 

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень»

05.03 – 09.03.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11-класів

 
 

Виставка творчих робіт «Писанкове мереживо»

05.04.2018

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів. Шкуротянова М.П., Просяник Н.В., учителі образотворчого мистецтва

 
 

Випуск стінівок «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примиреня. Дня Перемоги.

07.05-08.05.2018

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, Шкуротянова М.П., учитель образотворчого мистецтва

 
 

Флеш-моб  до Дня пам’яті та примиреня. Дня Перемоги. «Маки пам’яті»

08.05.2018

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виставка малюнків «Матусині очі» до Дня Матері

11.05.2018

1 – 9 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-9 класів

 
 

Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

15.01.-25.05.2018

9-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 9-11 класів

 
 

Свято Останнього дзвоника

25.05.2018

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Випускний вечір

червень

5-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 5-8 класів

 
 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

15.01.-25.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

До міжнародного дня рідної мови (21.02). Виховна година «Земля народжує людину»

21.02.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Святковий концерт до 8 Березня

07.03.2018

11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 11 класів

 
 

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень»

05.03 – 09.03.2018

1-8 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-8 класів

 

5.     Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Національно-патриотичне, військов-патриотичне, духовне виховання

№ з/п

Заходи

Дата проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у програмі

01.09.-29.12.2017

1 - 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виховні години до Дня визволення Харкова, Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України.

01.09.-02.09.2017

1 - 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Конкурс дитячого малюнку „Ми за мир на планеті Земля” до Міжнародного Дня миру

08.09.2017

1 - 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Організація походів, екскурсій

01.09.-29.12.2017

1 - 4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Проведення тематичних екскурсій у музеї Бойової слави школи ,,Народ пам’ятає , народ славить ” (22.09- день Партизанської слави ).

22.09.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів. Денчик Ю.М., учитель історії

 
 

Поповнення новими матеріалами залів музею Бойової слави . Оформлення нових експозицій . Проведення зустрічей з ветеранами

01.09.-29.12.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, Денчик Ю.М., керівник гуртка «Память 69-ї Армії»

 
 

Заходи до Дня захисника України (14 жовтня)

13.10. 2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів.

 
 

День української писемності

09.11.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, учителі української мови та літератури

 
 

Проект «Ми Українці»

Листопад-грудень

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів, учителі української мови та літератури

 
 

Заходи до Дня Гідності та Свободи

21.11.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Урок-реквієм «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» до Дня пам’яті жертв голодомору (28.11.)

25.11.2017

1- 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виставка літератури, присвяченої подіям 1932 – 1933 років на України; історії м.Харкова; Великій Вітчизняній війні; видатним діячам, героям України

25.11.2017

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Години спілкування , бесіди з тем:,, Символи моєї держави ” , ,,Конституція України – основний закон держави ”, «Кроки до незалежності»

01.09.-29.12.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України

06.12.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14.12.2017 року

1 – 4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-4 класів

 
 

Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

01.09.-29.12.2017

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 

ІІ семестр

 

Години спілкування «День Соборності України» (22.01)

22.01.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

День пам’яті героїв Крут

26.01.2018

9-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 9-11 класів

 
 

Урок мужності. «Вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.»

20.02.2018

1-4 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень»

05.03.-09.03.2018

1-11класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виховні години до Дня космонавтики

12.04.2018

1 – 11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті»

01.05.-09.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Випуск стінівок «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги над нацизмом у Європі у Другій Світовій війні.

07.05-08.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Святковий концерт до Дня пам’яті та примиреня. Дня Перемоги. «Перемога, свята Перемога!»

08.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Всесвітній День вишиванки

17.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Урок-реквієм «Вшанування пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу»

18.05.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Патріот»

До кінця навчального року

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Години спілкування «День Соборності України» (22.01)

22.01.2018

1 – 6 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-6 класів

 
 

День пам’яті героїв Крут

26.01.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Урок мужності. «Вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.»

20.02.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень»

05.03.-09.03.2018

1-11 класи

Налбат Н.Г., заступник директора з виховної роботи, класні керівники 1-11 класів

 
 

Виховні години до Дня космонавтики

12.04.2018

10-11 класи

Паращенко В.А., учитель предмета «Захист вітчизни», класні керівники 10-11 класів

 
 

Тиждень національно-патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті», участь у районному сморті «Прапорносці»

01.05.-09.05.2018

10-11 класи

Паращенко В.А., учитель предмета «Захист вітчизни», класні керівники 10-11 класів